Om oss

Hva?

Sosiologisk Poliklinikk ble opprettet i 2014 som et uavhengig arbeidsfellesskap bestående av sosiologer med tilknytning til eller med bakgrunn fra NTNU. Virksomheten gjør oppdrag for eksterne (offentlige og private) oppdragsgivere og jobber også med uavhengig forskning. Prosjekter kan være knyttet til utredning, analyse og evaluering innenfor en rekke områder, og kjennetegnes ved bruk av nyanserte og kvalitetssikrede metoder. Poliklinikken har tilgang til bred kompetanse via sine medlemmer og tilbyr samarbeid med alle mulige aktører. Poliklinikken arrangerer også faglige debatter og møter

Hvem?

Sosiologisk Poliklinikk har til enhver tid rundt 20 medlemmer, som er sosiologistudenter på bachelor- og masternivå, samt doktorgradsstipendiater og forskere ansatt ved NTNU. Nye medlemmer tas opp hvert semester og bidrar til en stor dynamikk når det gjelder personell og kompetanse. Poliklinikkens initiativtaker og leder er NTNU-professor Aksel Tjora.

Hvorfor?

Det sosiologiske faget favner vidt, teoretisk og metodisk. Sosiologisk Poliklinikk søker å anvende denne bredden i en mer utadvendt sosiologi, hvor sosiologisk innsikt gjøres relevant for folk og samfunn på alle nivå. Poliklinikkens arbeid søkes rettet mot problemstillinger som angår alle mulige aspekter ved mennesker og deres sosiale miljø. Poliklinikken skal utvikle, forvalte og formidle betydningsfull sosiologi.

Hvor?

Sosiologisk Poliklinikk ligger i Brattørgata 8, midt i Trondheim sentrum. Poliklinikken skal være der folk er, og være lett tilgjengelig for små og store forespørsler. Poliklinikken har ingen bestemt åpningstid, men er alltid tilgjengelig på sospol.no. Ring Aksel Tjora på tlf 918 97 611 eller send epost til post@sospol.no

Nøkkelpersoner

aksel-crop

Aksel

Professor i sosiologi ved NTNU og leder av Sosiologisk Poliklinikk. Arbeider med interaksjonsstudier i organisasjoner og offentlige rom, ofte i forbindelse med teknologiske endringer.

anne-crop

Anne

Masterstudent i sosiologi ved NTNU og kontorsjef på Sosiologisk Poliklinikk. Interessert i blant annet kommunikasjon, organisasjoner, kjønn og arbeidsliv.

nina-crop

Nina

Master i sosiologi fra NTNU og webansvarlig på Sosiologisk Poliklinikk. Stipendiat ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU. Interessefelt er blant annet familie og barndom, assistert reproduksjon, maskulinitet og kvalitative forskningsmetoder.

eli-crop

Eli

Stipendiat i sosiologi ved NTNU. Forsker på nyutdannede læreres møte med arbeidslivet. Interessefelt er ny-institusjonell teori, organisasjoner, skole og velferd.

frank-crop

Frank

Master i sosiologi fra NTNU. Interessefelt er arbeid og organisasjon, sosial ulikhet, kultur og media.

fredrik-crop

Fredrik

Lektor med master i sosiologi fra NTNU med interesse for spillforskning, kjønn og religiøsitet.

gaute-crop

Gaute

Bachelorstudent i sosiologi ved NTNU med hovedinteresser innen velferd og barnevern.

ida-crop

Ida

Stipendiat i sosiologi ved NTNU. Forsker på interaksjonisme, gruppeprosesser og urbansosiologi.

inga-crop

Inga

Masterstudent i sosiologi ved NTNU. Faglige interesser er blant annet arbeidsinnvandring, helseulikheter og religionssosiologi.

ingvild-crop

Ingvild

Master i sosiologi fra NTNU med interesser innenfor helsesosiologi, brukeropplevelser og arbeidsliv.

lisbeth-crop

Lisbeth

Stipendiat i sosiologi ved NTNU. Interessert i interaksjonisme, helse, sosial ulikhet, teknologi og avvikssosiologi.

marianne-crop

Marianne

Stipendiat i sosiologi ved NTNU. Særlig interessert i by- og bygdeutvikling og mobilitet.

anders-crop

Anders

Masterstudent i sosiologi ved NTNU. Interessefelt inkluderer blant annet politisk sosiologi og makroteorier.

 

oivind-crop

Øivind

Master i sosiologi fra NTNU. Opptatt av problemstillinger innen arbeidsliv og helse, samt populærvitenskapelige nyheter.

thomas-crop

Thomas

Masterstudent i sosiologi ved NTNU. Spesielt interessert i ulikhet og avvik, og liker å jobbe både kvantitativt og kvalitativt.

toranders-crop

Tor Anders

Master i sosiologi fra NTNU. Interessefelt inkluderer velferd og sosial ulikhet, demokrati, interaksjonisme og kultur- og mediesosiologi.

10321805_10153970404593798_5818279899920774345_o

Anastasia

Bachelorstudent i sosiologi ved NTNU med bred sosiologisk interesse, der klasseforskjeller er særlig interessant.

 

 

 

11261657_10153882519603798_6415698375854727427_o

Sofie

Lektorstudent med master i sosiologi ved NTNU. Skrev bacheloroppgave om Tinder. Andre interesser er sosiale medier, ungdom og utdanning.

 

12377582_10153970403603798_1721935335306353532_o

Tarjei

Masterstudent i sosiologi ved NTNU med interesse for interaksjoner og identitetsdannelse. Skrev bacheloroppgave om fellesskap blant e-sporttilskuere.

12710830_10153866955973798_5916570595291218130_o

Ingrid

Lektorstudent med master i sosiologi ved NTNU og fransk som andrefag. Skrev bacheloroppgave om minoritetsjenters deltakelse i idrett. Interessert i sosiale avvik og inkludering.

gunnhild

Gunnhild

Master i sosiologi fra NTNU, skrev om arbeidsinnvandring i bygg- og anleggsbransjen. Jobber nå som vitenskapelig assistent ved IBM, NTNU. Interessert i blant annet arbeidsinnvandring og arbeidsliv, kvantitative forskningsmetoder og transportforskning.

soheil-crop-kvadrat-2048

Soheil

Master i sosiologi fra NTNU, skrev om e-sport og sportifisering av gaming. Andre interesseområder er mediesosiologi, integrering og helsesosiologi.

16991900_10155005905848798_7197796808815552147_o

Magdalena

Master i sosiologi fra University of Szczecin i Polen, og har mange års erfaring som kredittrådgiver og kundekonsulent i bank. Interesseområder er integrering og inkludering, arbeidsinnvandring, sosiale medier og psykologi.

17311137_10155051038818798_1531174344777336215_o Oda

Bachelorstudent i psykologi ved NTNU. Særlig interessert i sosialpsykologi, inkludert temaene sosial interaksjon, kognisjon og atferd, gruppeprosesser og mennesker i det moderne, teknologiske samfunn.

17097773_10155005883703798_9067649827773914882_oMaia

Bachelorstudent i sosiologi ved NTNU, samt breddeår i kinesisk språk og kultur. Blant annet interessert i inkludering og integrering av minoriteter i skole og arbeidsliv, adopsjon/adopterte, samt sosial ulikhet og velferd.

17097588_10155005904113798_6789919504815777665_oTobias

Masterstudent i sosiologi ved NTNU, skriver om sosial ulikhet i helse i Europa. Interessert i sosial ulikhet, helseforskning, teknologi, sosiale medier og samfunnsvitenskapelig metode.

17310948_10155042157188798_6078125175447474758_oLine

Bachelorstudent i sosiologi ved NTNU, samt deltidsarbeider på Lush. Særlig interessert i feminisme, sosial ulikhet og kultur.

 

Mailen

Bachelorstudent i sosiologi ved NTNU med interesse for interaksjonisme, arbeidsinnvandring, sosial ulikhet og velferd.

Kjell Martin

Masterstudent i sosiologi ved NTNU. Nysgjerrig på hva som driver mennesker, og videre er helsesosiologi, hverdagssosiologi, sosialpsykologi og religion av interesse.

Christer

Masterstudent i sosiologi ved NTNU med interesse for idrett, kultur og integrering.

Martin

Stipendiat ved Insitutt for Sosialantropologi, NTNU. Interesser er interaksjonistiske og performative perspektiver på moralitet og økonomi, gjeld og transaksjoner. Forsker på relasjonsbygging – alt fra gatesalg til sexindustri – mellom Tanzanianere og utlendinger i urbane Tanzania.

Christine

Bachelorstudent i sosiologi ved NTNU, samt breddeår i psykologi. Særlig interessert i interaksjonisme, sosial ulikhet, hverdagssosiologi og familiesosiologi.

Natasja

Master i helse- og sykdomssosiologi fra Aalborg Universitet i Danmark. Interessefelt er blant annet ulikhet i helse og pasientopplæring. Liker å jobbe både kvalitativt og kvantitativt.

Arve

Mag.art (UiO) 1992, dr.polit (UiB) 2006, førsteamanuensis, ISS, NTNU. Faglige interesser inkluderer idrett i sosiologisk perspektiv, publikumsforskning, kulturelle og populærkulturelle hierarkier, samt maskulinitetens former i idrett og populærkultur.

Marius

Master i sosiologi fra NTNU. Stipendiat i arbeidslivsforskning ved IØT, NTNU. Har skrevet om makt og bedrifters samfunnsansvar, utviklingen av den norske modellen i møte med multinasjonale selskaper, organisering og arbeidsliv i kunstfeltet. Daglig leder for Fosen-avdelingen av Sosiologisk Poliklinikk på Stokkøya, og jobber som selvstendig konsulent.

Oda Sophie

Bachelorstudent i sosiologi ved NTNU. Spesielt interessert i kriminalitet, fengselssosiologi og sosiale eksperimenter.